Boka/hyra lokal

Alla bokningar av lokaler i Aktivitetshuset gör man enkelt på en speciell bokningssida

www.boka.se/aktivitetshuset

Sedan man skapat en personlig inloggning kan bokning  ske.


Lokaler som kan bokas är

  • Stora salen på mellanvåningen
  • Lilla salen på övre plan
    Behövs mera utrymme kan det allmänna utrymmet på övre plan också bokas och användas. Det ligger öppet och lämpar sig inte för sammankomster som kräver ostördhet.
  • Gagnefs Fotoklubbs lokal (se mer information här nedan).

Bokar man lokal ingår alltid nyttjande av köket.


För icke-medlemmar som önskar hyra lokaler
Föreningar och enskilda som inte är medlemmar/sponsorer i Aktivitetshuset är välkomna att hyra nämnda lokaler.

Följande hyror gäller för närvarande:
Stora salen: 300:- per tillfälle (=max ett dygn)
Stora salen för barnkalas: 200:-
Lilla salen: 200:-
Gagnefs Fotoklubbs lokal: 400:-, viss teknisk utrustning ingår

Använd Aktivitetshusets bankgiro
BG  5076-1741
vid betalning av hyran


OBS! Beträffande hyra/bokning av Gagnefs Fotoklubbs lokal ska man i god tid ta kontakt med fotoklubbens styrelse via

hemsidan    http://www.gagnefsfotoklubb.se/kontakta-gagnefs-fk/
eller
e-post            info@gagnefsfotoklubb.se

När man fått klartecken och kommit överens om hyran får bokning ske.