Lokaler

Aktivitetshuset har tre våningar.
Källarplanet disponeras helt av Vävstugan.
På mellanvåningen finns stora salen  som kostnadsfritt kan bokas av Aktivitetshusets föreningar och sponsorer.
Nyttjande av köket med utrustning ingår alltid då lokaler i Aktivitetshuset bokas.

Stora salen på mellanvåningen

På övre planet finns lilla salen att boka.
Där finns också ett allmänt utrymme som vanligtvis också kan användas.

Lilla salen på övre plan
Allmänt utrymme

Fotoklubben hyr sin lokal och äger alla möbler, andra inventarier och teknisk utrustning som finns där.
Lokalen kan hyras efter överenskommelse direkt med fotoklubben.
Hyran debiteras av fotoklubben.

Gagnefs Fotoklubbs lokal